Reklamy Google AdSense

V období měsíce dubna 2018 (od 3. 4. 2018 – 30. 4. 2018) testujeme nasazení reklam Google AdSense. V současné době nejde o soustavnou činnost, dle toho, jak ji zákon č. 455/1991 Sb. v paragrafu druhém, definuje. V tomto testovacím období jsme dle zákona č. 586/1992 Sb. §10 osvobození od přiznání a placení daní z příjmu, dle odstavce 3 písm. a), a zároveň po dobu této činnosti není zapotřebí vlastnit živnostenský list, či oprávnění k vykonávání této činnosti.

Tento text nabyl účinnosti dnem 3. dubna 2018.