Přes četné fámy, máme stále málo informací, co by systém NX měl přesně být. Některé zdroje prohlašují, že bude stejně …