Kladli jste si někdy otázku “Co by se asi tak stalo, kdyby se Velká Británie nenacházela na ostrovech?”, nebo “Jak …