Kladli jste si někdy otázku „Co by se asi tak stalo, kdyby se Velká Británie nenacházela na ostrovech?“, nebo „Jak …