Loot boxy, nebo-li “surprise mechanics”, jak je obhajuje EA, jsou v poslední době na pranýři. Problém jako takový ovšem nevězí …