Inovace je u videoher velice důležitá. Často se setkáváme se hrami, které se nesnaží dělat nic jiného, než doručit produkt, …