ALOLAN GRIMER se objevil v novém výtisku japonského časopisu COROCORO.

 

alolangrimer