Časté dodávky nového obsahu do ARMS se dostaly ke svému konci, potvrdilo Nintendo.

Od svého uvedení se ARMS, novému first-party IP, dostávalo opravdu hodně aktualizací, přidávajících nové arény, postavy a ARMS, což z něj činilo jednu z nejudržovanějších her loňského roku. Tomu je teď nyní konec, jak serveru Eurogamer.net prozradil Kosuke Yabuki – ředitel vývoje hry a kmotr celého projektu.

“Od začátku prodeje hry 16. června jsme přidali opravdu hodně zdarma dostupných updatů pro ARMS, včetně pěti nových postav, 12 nových arms, pěti nových arén, sběratelské odznaky a nové módy jako Party Crash. Další Party Crash eventy se momentálně připravují a budeme pokračovat v updatech upravujících rovnováhu a přidávajících další drobné změny, abychom zlepšili herní zážitek, velké updaty už ale nejsou v plánu.

Je ještě několik věcí, které bych rád osobně zvýraznil.  Díky vstupu Dr. Coylové, ředitelky Laboratoří ARMS, do ARMS Grand Prix, jsou teď všichni zápasníci konečně pohromadě!

Díky naší oddanosti novým aktualizacím od vydání hry jsme se dostali do bodu, kdy jsou silné a slabé stránky jednotlivých zápasníků vyvážené, takže nic nebrání vzrušujícím soubojům.

Rozhodně budeme pokračovat ve vylepšování rovnováhy, stejně jako v dalších Party Crash eventech. Všichni z vývojového týmu doufají, že ARMS bude hra, kterou si hráči z celého světa budou moct užívat po mnoho let!”

“After its launch on 16th June, we released several significant free content updates for ARMS, including five new characters, 12 new arms, five new stages, collectible badges, and new modes like Party Crash. More Party Crash events are on the way, and we’ll continue to make balance adjustments and other small changes to improve the gaming experience, but we currently have no plans for bigger updates.

There are also a few things I’d like to highlight personally. With the director of the ARMS Laboratory, Dr. Coyle, joining the ARMS Grand Prix, all the ARMS fighters have finally got together!

Because of our commitment to ongoing updates since launch, we feel we’ve reached a point where the strengths and weaknesses of fighters are generally balanced, making for some really exciting battles.

We will definitely continue to make balance adjustments, as well as run more Party Crash events. Everyone on the development team hopes that players over the world can enjoy ARMS for many years!”

Zdroj