NINTENDO dle údajů z průzkumu trhu společnosti Technavio, investovalo za uplynulý fiskální rok téměř 527 milionů $ do výzkumu a vývoje . Kromě toho společnost dosáhla 5 miliard $ v příjmech.